Checklista - bezpłatny PDFAnaliza przedwdrożeniowa - 100 pytań do dobrego wdrożenia PIM
Wieloletnie doświadczenie specjalistów firmy Ideo pozwoliło na stworzenie kompleksowego poradnika, omawiającego kwestie związane z wdrażaniem platform intranetowych. 
Zawierać będzie on nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne wskazówki przydatne każdemu, kto zainteresowany jest wprowadzeniem intranetu do swojej firmy.

Chcę wdrożyć intranet

Chcę wdrożyć intranet

1. Liczba pracowników firmy*
2. W jakiej branży działa firma?
Intranet dostarcza mi ważne treści do pracy.
3. Czy firma posiada kanały/narzędzia do komunikacji wewnętrznej poza emailem (np. chat, forum dyskusyjne)?*
5. Czy firma posiada jedną lokalizację (wszystkie działy mieszczą się w jednym budynku)?*
6. Czy firma posiada oddziały międzynarodowe?*
8. Czy udostępniana przez firmę baza wiedzy dla pracowników dostępna jest w przejrzystszej i uporządkowanej formie*
10. Czy wdrażanie nowych pracowników (szkolenia, przekazywanie wiedzy) przebiega w sposób sprawny i efektywny?*
12. Czy firma informuje pracowników o swojej bieżącej działalności/aktualnościach (biuletyny, gazetka, newsletter, broszury)*
13. Czy w firmie przeprowadzane są ankiety/badania opinii pracowników?*
14. Czy w przypadku dostępności odpowiednich narzędzi firma zdecydowałaby się na wprowadzenie ankiet i badań opinii pracowników?*
15. Czy pracownicy mają dostęp do pełnej bazy osób pracujących w firmie wraz z danymi kontaktowymi (numer pokoju, telefon, zakres obowiązków)?*
16. Jak ocenia Pan/Pani efektywność przepływu informacji i dokumentów w firmie?*
17. Jakie problemy dotyczące komunikacji wewnętrznej występują w firmie?(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)*
19. Czy w firmie znajdują się zasoby wykorzystywane przez wielu pracowników (samochody firmowe, pomieszczenia konferencyjne)?*

20. Czy firma organizuje szkolenia podnoszące wiedzę pracowników?*
21. Jakie funkcjonalności (działające w ramach jednej platformy) mogłyby pomóc w organizacji pracy w Państwa firmie? Możliwość wyboru kilku odpowiedzi.*

Chcesz dowiedzieć się więcej o intranetach?