Pobierz bezpłatny raportNarzędzia i wtyczki wspierające rozwój sklepów internetowych.

2023 rokiem zmian prawnych w e-commerce

Od 1 stycznia 2023 roku sektor e-commerce musi przygotować się na nowe przepisy dotyczące między innymi dyrektywy cyfrowej, towarowej oraz omnibus. Zobacz jakie zmiany Cię czekają.

Zmiany dotyczą głównie sposobu prezentowania opinii, zmian w zakresie informowania o przecenach czy zasad rozpatrywania reklamacji. Jedną z ważniejszych kwestii jest również naniesienie zmian w regulaminach sklepów internetowych.

Wszystkie regulacje zawarte w dyrektywach będą miały kluczowe znaczenie w kwestii ochrony konsumentów. Jakie najważniejsze zmiany czekają od nowego roku na sprzedawców i klientów?


 

Informacja o obniżce cen

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez dyrektywę Omnibus jest sposób informowania konsumentów o promocjach w sklepie internetowym. Obniżenie ceny danego produktu lub usługi jest ściśle określone. Sprzedawca chcąc obniżyć cenę musi wykazać najniższą cenę za ten towar obowiązująca w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Obowiązek ten dotyczy zarówno sklepu internetowego, jak i stacjonarnego.

W przypadku produktów z krótkim terminem przydatności, poza ceną promocyjną powinna znaleźć się również informacja o wysokości ceny sprzed pierwszej obniżki. Natomiast obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w której sprzedawca planuje zmianę ceny, ale nie komunikuje obniżki, np. sezonowej, w formie haseł reklamowych typu „najlepsza cena” oraz kodów rabatowych, programów lojalnościowych, jak również pozostałych spersonalizowanych obniżek cen.
 

Weryfikowanie opinii w e-sklepach

Ważną zmianą w dyrektywie Omnibus jest weryfikowanie przez przedsiębiorcę opinii pojawiających się na stronie jego sklepu internetowego. Jeżeli sprzedawca umożliwia wystawianie opinii, to będzie on miał obowiązek informowania, czy pochodzi ona z wiarygodnego źródła, czyli od klienta, który dokonał realnego zakupu.

To na przedsiębiorcy będzie spoczywał obowiązek poinformowania o sprawdzeniu danej opinii oraz sposobie tej weryfikacji. Pomimo, iż polskie przepisy nie określają sposobu kontrolowania wiarygodności opinii, to ustawa wskazuje, że sprzedawca powinien podjąć proporcjonalne i uzasadnione kroki w celu sprawdzenia, czy dana opinia pochodzi rzeczywiście od konsumenta, który dokonał zakupu właśnie w tym sklepie.
 

Składanie i rozpatrywanie reklamacji

Dyrektywa towarowa ściśle określa nowe zasady dotyczące reklamacji konsumenckich, które obejmują także przedsiębiorców na prawach konsumenckich. Ten rodzaj uprzywilejowanych przedsiębiorców będzie podlegał Ustawie o prawach konsumenckich, a nie jak dotychczas przepisom kodeksu cywilnego.

Produkt lub usługa zakupiona po 1.01.2023 roku będzie podlegała już nowym regulacjom dotyczącym reklamacji. Z ustawy znika zapis „wady” natomiast pojawia się termin „Brak zgodności towaru z umową”, usunięte zostało również pojęcie „rękojmi”, która zmienia swoje nazewnictwo.

Dyrektywa towarowa wprowadza nową hierarchię żądań reklamacyjnych. Obecnie, konsument może sam zdecydować, czy chce wymianę towaru na nowy, czy zwrot poniesionych kosztów. Zgodnie z nowymi przepisami odstąpienie od umowy czy obniżenie ceny produktu/usługi będzie możliwe, gdy wymiana lub naprawa towaru będzie niemożliwa bądź nieopłacalna, jak również w sytuacji, gdy dana wada nadal będzie występować pomimo jej naprawy.

Wydłużony zostaje również czas dochodzenia roszczeń od przedsiębiorcy, który będzie wynosił 6 lat. Uregulowana została także kwestia pokrywania kosztów przesyłki reklamowanego produktu, który będzie pokrywał sprzedawca.
 

Reklamacja treści elektronicznych

Dyrektywa cyfrowa wprowadza od 1.01.2023 roku możliwość reklamacji treści cyfrowych, takich grafiki, e-booki, audiobooki, które wysyłane są, np. jako plik w wiadomości e-mail.

Zmiana prawa wymusza również modyfikacje w regulaminach sklepów internetowych. Konsument będzie miał prawo złożyć reklamację, jeżeli stwierdzi, że treść cyfrowa jest niezgodna z umową lub nie została dostarczona w dogodnym dla klienta czasie. W sytuacji takiej sprzedawca będzie zobowiązany do bezpłatnego dostosowania treści cyfrowej zgodnie z zawartą umową lub obniżenia ceny produktu, bądź zwrotu poniesionych kosztów.

Na podstawie nowej dyrektywy klient ma 2 lata na zgłoszenie reklamacji. Podobnie jest w sytuacji, kiedy konsument płaci za nabytą treść swoimi danymi osobowymi - wtedy również ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli dostarczona treść nie jest zgodna ze złożoną przez sprzedawcę obietnicą.
 

Aktualizacja regulaminu w sklepach internetowych

Nowe przepisy wymuszają na przedsiębiorcach dokonanie zmian w regulaminie zamieszczanym na stronie internetowej sklepu.

Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca będzie miał obowiązek umieścić w dokumencie numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, dokonać aktualizacji o nowe przepisy dotyczące reklamacji, a także dodać informacje dotyczące zasad reklamacji związanych z treściami dostarczanymi cyfrowo.

Regulamin będzie musiał również zostać zaktualizowany pod względem zmian w dyrektywie towarowej. Ich zakres będzie obejmował aktualizację uprawnień konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, w treści dokumentu muszą również znaleźć się odniesienia do właściwej podstawy prawnej, zasady odsyłania reklamowanych towarów i ponoszonych z tym kosztów, a także zmianę słownictwa bądź nazewnictwa.
 

Chcesz zapewnić efektywniejsze działanie swojego sklepu internetowego?
Sprawdź ofertę
E-commerce Manager Support

Już niebawem branżę e-commerce czekają istotne zmiany. Wdrożenie unijnych dyrektyw związanych z większą ochroną konsumentów, regulacją dotyczącą zasad płatności, jak również niezgodności towaru czy usługi z umową będzie mieć znaczący wpływ na działalność wielu firm. Dlatego przedsiębiorcy powinni zapoznać się z nadchodzącymi zmianami oraz odpowiednio się do nich przygotować.

Tagi: e-commerce

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Platformy Marketplace - przyszłość e-commerce

12 grudnia 2022
Handel elektroniczny powtarza ścieżkę rozwoju handlu tradycyjnego. Idziemy od małych, osiedlowych sklepików w stronę rozbudowanych placówek handlowych. W obliczu digitalizacji funkcję marketów pełnią platformy typu marketplace.

10 wskazówek, jak skutecznie wdrożyć PIM w Twojej firmie

28 listopada 2022
Jeszcze kilka lat temu większość firm zarządzała danymi produktowymi za pomocą struktur tabelarycznych, np. popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Dziś wiemy, że są do tego znacznie lepsze narzędzia.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas