Nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych RODO

Największą zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest odniesienie do ochrony danych osobowych w internecie, czego do tej pory, z wiadomych względów, brakowało.
Joanna Nowicka-Bereś
Joanna Nowicka-Bereś
Kierownik ds. Kadr i Administracji
Darmowa konsultacja

W dniu 25 maja 2018 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące ochrony danych. Wynikają one z rozporządzeń unijnych i będą obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej. Ich wprowadzenie ma szczególne znaczenie w kontekście przetwarzania danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czym jest RODO?

RODO czyli Rozporządzenie O Ochronie Danych, to 260-stronnicowe dokument, który został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Nowe przepisy będą obowiązywały we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyrektywa ta jest pierwszą od ponad 20 lat regulacją danych osobowych. Największą zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest odniesienie do ochrony danych osobowych w internecie, czego do tej pory, z wiadomych względów, brakowało.

RODO przede wszystkim reguluje pracę przedsiębiorstw, które w swojej działalności gromadzą oraz przetwarzają dane osób fizycznych. W Polsce do społecznej konsultacji została przekazana nowa wersja ustawy o ochronie danych. Stanowi ona formę przygotowania do przyjęcia nowych, unijnych rozporządzeń.

Co ulega zmianie?

Trzeba przyznać, że zmiany są znaczące i w o wiele większym stopniu odnoszą się do ochrony danych obywateli, aniżeli miało to miejsce dotychczas. Po wejściu w życie przepisów wszystkie klauzule, które wymagają od nas zgody na przetwarzanie danych, muszą od teraz być sformułowane w sposób prosty. Zrozumienie ich powinno być łatwiejsze, w szczególności jeśli tego typu komunikaty kierowane są do dzieci. Z kolei samo przetwarzanie danych będzie bardziej znacznie ograniczone. Tworzenie nowych umów, będzie się wiązało z nałożeniem większej ilości obowiązków na firmy, które owe dane przetwarzają lub będą przetwarzać.

Poszerzone zostaną prawa obywateli - jedną z największych swobód będzie „prawo do bycia zapomnianym”. Daje ono możliwość trwałego usunięcia danych, jeśli dana osoba sobie tego życzy. Dodatkowo obywatel będzie mógł mieć wgląd do swoich danych, jak również żądać ich przeniesienia.

Sankcje za nieprzestrzeganie RODO

Modyfikacji, a raczej znacznemu zaostrzeniu uległ system kar, za nierespektowanie postanowień oraz za nieprawidłowe zabezpieczenie danych osobowych. Górna granica kary, jaka może być nałożona na firmy przetwarzające i przechowujące dane wynosi aż 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku./

Ponadto wycieku danych w firmach ma strzec inspektor ochrony danych. Z kolei w przypadku niedopilnowania bezpieczeństwa, konieczne jest poinformowanie odpowiednich organów - w Polsce jest to GIODO.

Pobierz bezpłatny poradnik

Więcej na temat RODO oraz zmian, jakie mają wejść w życie 25 maja 2018 r., dowiesz się z bezpłatnego poradnika, przygotowanego przez Trusted Shops. Możesz pobrać go z tej strony „Nowe przepisy dot. ochrony danych w e-sklepach."

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas