LOGITO w PWiK Częstochowa S.A.

Wdrożyliśmy system elektronicznego obiegu dokumentów w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna.

Ostatnie miesiące pracy nad kolejnym wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów zaowocowały sukcesem. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna otrzymało narzędzie, które w znaczącym stopniu przyczyni się do wzrostu efektywności oraz automatyzacji procesu pracy. Dzięki wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów LOGITO, w Przedsiębiorstwie nastąpił swego rodzaju przełom, który stanowi pierwszy krok ku poprawie komunikacji oraz wprowadzeniu w życie zasad nowoczesnego zarządzania.

"Wdrożenie systemu obiegu dokumentów jest opłacalne z wielu przyczyn, a oszczędności pojawiają się praktycznie od razu - przede wszystkim w postaci efektywniejszej pracy." - K. Nowak, G. Sobczak, informatycy PWiK w Częstochowie

Wdrożony system funkcjonuje już w PWiK i korzystają z niego pracownicy Przedsiębiorstwa. Współpraca pomiędzy naszymi firmami owocuje wciąż nowymi pomysłami i w planach umieściliśmy już rozbudowę systemu o kolejne funkcjonalności i moduły.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas