Checklista - bezpłatny PDFAnaliza przedwdrożeniowa - 100 pytań do dobrego wdrożenia PIM

Badania w Internecie

Badania i pomiar efektów w Public Relations pod red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa Chmielewskiego. Autor: Wojciech Szymański.

Niedawno ukazała się książka pt. „Badania i pomiar efektów w Public Relations” pod red. Dariusza Tworzydło oraz Zbigniewa Chmielewskiego, której współautorem jest Wojciech Szymański, ekspert Ideo.

Publikacja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie związane z prowadzeniem badań w dziedzinie Public Relations oraz konieczności ich późniejszej interpretacji.

Historia Public Relations w Polsce, jako działań wspomagających prawidłowe funkcjonowanie organizacji, jest stosunkowo krótka. Wynika to po części z faktu, iż ich cechą jest niewątpliwie interdyscyplinarność. To z kolei sprawia, że wszelkie działania dotyczące kreowania wizerunku, bądź też nauk zajmujących się komunikowaniem, kojarzą się jeszcze w naszym kraju jako niemierzalne.

Okazuje się jednak, że w Public Relations również niezbędne są pewne dane liczbowe. Pomagają one podjąć decyzje dotyczące efektywnego zarządzania firmą. W związku z tym, jeśli PR ma przynieść zamierzone efekty i realizować założone cele, także wymaga przeprowadzenia badań, a następnie analizy danych statystycznych.

Duży wkład w powstanie książki wniósł Wojciech Szymański, Kierownik Działu Promocji w Wyszukiwarkach w Ideo, który jest twórcą rozdziału zatytułowanego „Badania w Internecie”. Rozdział ten porusza kwestie korzyści jakie przynosi wykonywanie badań w sieci, w odniesieniu do prowadzenia ich w tradycyjny sposób, a także opisuje dostępne w sieci narzędzia.

Nasz ekspert zwraca uwagę na to, że Internet jest obecnie doskonałym narzędziem do przeprowadzenia badań ilościowych.

Wiąże się to z ciągle rosnącą liczbą osób posiadających stały dostęp do sieci. Badania pokazują, że w Polsce na przestrzeni ośmiu lat tj. od 2000r. do 2008r. odsetek internautów zwiększył się z 2 mln do 14 mln. Świadczy to o dużym potencjale, jaki posiada Internet, a co za tym idzie pozwala na rozszerzenie działalności badawczej prowadzonej z wykorzystaniem Internetu.

Pomiary przeprowadzone za pośrednictwem Internetu pozwalają na ilościowe oszacowanie danych. Ponadto badania w sieci oszczędzają czas zarówno ankieterów, jaki i ankietowanych, co dodatkowo zmniejsza koszty.

Książka z całą pewnością pomoże zrozumieć istotę i konieczność prowadzenia badań w obszarze Public Relations. Pozwoli również wyjaśnić istotę dokonywania badań ilościowych oraz monitoringu efektów działań PR-owych.

Książka przede wszystkim prezentuje obecne trendy w dziedzinie kreowania wizerunku oraz dokonuje zestawienia rzetelnej wiedzy z działaniami praktycznymi. Co najważniejsze autorzy książki przeprowadzają czytelników kolejno przez wszystkie etapy: od momentu rozpoczęcia badań związanych z PR, aż do ich zakończenia i wyciągnięcia odpowiednich wniosków.

Publikacja jest dedykowana zarówno dla osób rozpoczynających dopiero swą edukację w zakresie PR, jak również dla osób zajmujących się tą dziedziną na co dzień.


Autor
 

Wojciech Szymański
Od 2014 Prezes Zarządu agencji e-marketingowej Ideo Force Sp. z o.o.. Od 2013 roku dyrektor Działu Marketingu Internetowego w agencji interaktywnej Ideo Sp. z o.o., gdzie nadzoruje pracami działu, wyznacza jego cele i odpowiada za wyniki finansowe, a także dalszy rozwój. Wcześniej przez 6 lat kierownik Działu Promocji w Wyszukiwarkach w tej samej agencji. W firmie oprócz koordynowania pracą zespołu przygotowuje strategie marketingowe, strategie e-PR oraz plany media relations z wykorzystaniem internetu.

Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – najlepiej ocenianej uczelni w Polsce południowej wg Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2013, przygotowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą.

Publikacja:
Badania i pomiar efektów w Public Relations, pod red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa Chmielewskiego

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Marketing w wyszukiwarkach dla eMSP

15 października 2010
Przegląd Finansowy, Bankier.pl 39 (103) 8 październik 2009. Autor: Wojciech Szymański.

Bankowe usability – czy istnieje?

29 września 2009
Przegląd Finansowy Bankier.pl 36 (100) 21 września 2009. Autor: Wojciech Szymański.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas