ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"

Jak zapewnić efektywność szkoleń e-learningowych?

Szkolenia online są obecnie szeroko wykorzystywane w licznych firmach oraz instytucjach publicznych. Aby taka metoda nauki była jak najbardziej efektywna, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie materiałów edukacyjnych.

E-learning staje się z każdym rokiem coraz bardziej popularnym sposobem na przyswajanie wiedzy. Z badań przeprowadzonych w 2023 roku wynika, że aż 51% Polaków w wieku 16 lat i więcej uczestniczyło w kursie lub szkoleniu online.

Rosnąca popularność e-learningu skłania wiele firm i instytucji do wdrażania własnych systemów LMS oraz organizowania szkoleń dla pracowników. Aby te działania przynosiły zamierzone rezultaty, należy zadbać o kilka kluczowych aspektów, które zwiększą zaangażowanie uczestników oraz ułatwią im zdobywanie wiedzy.


Zrozumienie potrzeb firmy i jej pracowników kluczem do zwiększenia efektywności szkoleń online

Dokładne określenie obszarów działania przedsiębiorstwa wymagających poprawy oraz zweryfikowanie potrzeb jego personelu jest jednym z najbardziej istotnych kroków prowadzących do podniesienia efektywności szkoleń e-learningowych. Tylko znając nasze cele, będziemy w stanie dobrać odpowiednie środki i monitorować wyniki wdrożeń.

Jak jednak odkryć rzeczywiste potrzeby naszej firmy? Niezwykle ważne jest monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz analizowanie opinii otrzymywanych od pracowników.

Taka strategia pozwoli nam zarówno zidentyfikować obszary, w których nasza firma może wypadać słabiej na tle konkurencji, jak i odkryć potencjalne przyczyny niezadowalających wyników. Do przykładowych wyzwań, które mogą zostać rozwiązane dzięki szkoleniom e-learningowym, możemy zaliczyć:

 • za wysokie koszty szkoleń;
 • spadek satysfakcji klientów z obsługi;
 • ograniczony dostęp do wiedzy dla pracowników zdalnych;
 • spadek efektywności procesów po wprowadzeniu określonych zmian.

Tworząc efektywne szkolenia online, musimy brać pod uwagę nie tylko cele firmy, ale także potrzeby przystępujących do szkolenia osób. Właśnie tutaj pomocne może być zbieranie opinii pracowników poprzez ankiety i analizowanie ich wyników.

Dane te pozwolą nam na przykład sprawdzić, jakie korzyści użytkownicy platform szkoleniowych uważają za najistotniejsze. Wiedza ta umożliwi lepsze dopasowanie systemu LMS oraz szkoleń do wymagań pracowników.

Jakie zdaniem ankietowanych są zatem powody, dla których warto korzystać z e-szkoleń? Wyniki badań ukazują, że 53% badanych docenia ich wygodę, a 51% oszczędność czasu. Co istotne, 32% respondentów uważa, że ważną zaletą takich kursów jest możliwość dostosowania tempa nauki do własnych potrzeb.

Projektując szkolenia e-learningowe, musimy więc pamiętać, aby oferowały one wygodę i elastyczność cenioną przez użytkowników, umożliwiały naukę w dowolnym tempie oraz w dogodnym dla użytkownika czasie. Powinniśmy również zadbać, aby czas potrzebny na zdobycie wiedzy był krótszy niż w przypadku tradycyjnych szkoleń.


Optymalna długość kursu e-learningowego – jak ją ustalić?

Jednym ze sposobów, aby sprostać tym potrzebom i jednocześnie poprawić efektywność e-learningu, jest zadbanie o właściwą długość lekcji. Jak jednak ustalić, jak długi powinien być jeden moduł?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników, takich jak na przykład grupa docelowa czy stopień trudności materiału zawartego w kursach.

Według niektórych ekspertów w dziedzinie e-learningu, jeden moduł powinien trwać około 15-30 minut. Jeśli całość materiału nie zmieści się w tym czasie, warto podzielić kurs na mniejsze części.

Takie podejście do tworzenia e-szkoleń pozwoli na utrzymywanie koncentracji uczestników, co wpłynie na efektywność przyswajania wiedzy. To z kolei pozwoli firmie osiągnąć wyznaczone na początku cele, związane z wdrożeniem platformy e-learningowej.
 


 Skontaktuj się z nami 
Wspólnie stworzymy platformę e-learningową, która zwiększy efektywność szkoleń i zaangażowania pracowników.Powtarzanie treści jako metoda na lepsze przyswajanie wiedzy

Aby wprowadzenie platformy e-learningowej przyniosło rzeczywiste korzyści, pracownicy muszą nie tylko opanować materiał niezbędny do zaliczenia kursu, ale także trwale przyswoić wiedzę i umiejętnie ją stosować w praktyce.

Doświadczenie niestety pokazuje, że znaczna część tego, czego się uczymy – zarówno na szkoleniach stacjonarnych, jak i online – szybko zostaje zapomniana.

W tym kontekście kluczowe jest zrozumienie zjawiska znanego jako krzywa zapominania. Choć ta tendencja opiera się na eksperymentalnych badaniach prowadzonych pod koniec XIX wieku przez Hermanna Ebbinghausa, to współczesne badania potwierdzają trafność odkrytych wtedy prawidłowości dotyczących funkcjonowania pamięci.

Niestety są one bardzo dla nas niekorzystne. A mianowicie dowodzą tego, że znacząca ilość zapamiętanych danych i informacji, nawet już po kilku godzinach czy dniach od zakończenia nauki, może zostać przez nas zapomniana.

Jak możemy się przed tym uchronić? Skutecznym sposobem jest wielokrotne powtarzanie materiału po określonym czasie. Najlepsze wyniki osiągniemy, gdy informacje zostaną przedstawione w innej formie niż za pierwszym razem.

Zrozumienie tego mechanizmu umożliwi nam wdrożenie właściwych strategii, które pozwolą na tworzenie skutecznych szkoleń, trwale zwiększających umiejętności pracowników. Aby maksymalizować ilość zapamiętywanych treści, warto korzystać z powtórek materiału w formie krótkich testów przypominających, materiałów audio lub wideo.

Opracowanie właściwej sekwencji

Wielokrotne przypominanie sobie wcześniej przyswojonych informacji jest możliwe dzięki ułożeniu materiałów w starannie zaprojektowanych ścieżkach szkoleniowych. Włączenie krótkich powtórek treści z wcześniejszych modułów lub stworzenie podsumowania na zakończenie etapu kursu umożliwia praktyczne wykorzystanie mechanizmu krzywej zapominania i ułatwia proces nauczania.

Wykorzystywane na platformie Ideo e-learning ścieżki szkoleniowe pozwalają na zaprojektowanie procesu nauczania tak, aby nie tylko powtarzać materiał, ale także przyswajać nowe informacje w odpowiedniej kolejności. Często, aby zrozumieć pewne treści, konieczne jest wcześniejsze zdobycie konkretnej wiedzy lub umiejętności.

Nierzadko, aby pojąć określone treści, niezbędne jest wcześniejsze przyswojenie określonej wiedzy lub umiejętności. Poprzez staranne zaplanowanie całego procesu szkoleniowego dla danego stanowiska, możemy być pewni, że każdy uczestnik przystępujący do kolejnego modułu będzie w stanie zrozumieć wszystkie zawarte w nim informacje.


Forma kursów e-learningowych a zaangażowanie uczestników

Aby uzyskać najwyższą efektywność e-learningu, nie wystarczy zadbać tylko o wysoką jakość merytoryczną materiałów oraz ich właściwe uporządkowanie. Istotne jest również zapewnienie interesującej i angażującej formy, dostosowanej do określonej grupy odbiorców. Należy uwzględnić wiele różnych aspektów, takich jak:

 • wykorzystanie multimediów;
 • odpowiedni rozmiar i styl czcionki;
 • dobrana kolorystyka;
 • przejrzysta struktura tekstu.

Tworzenie angażujących materiałów, które w pełni wykorzystają potencjał e-learningu, może wspomóc Dział Grafiki i Kreacji Ideo. Pomoc specjalistów, którzy rozumieją potrzeby odbiorców, z pewnością zwiększy atrakcyjność wizualną tworzonych szkoleń.

Utrzymanie zainteresowania użytkowników nie zależy jednak tylko od wizualnej strony szkolenia. W niektórych przypadkach, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników, konieczne może być wprowadzenie elementów gamifikacji, takich jak:

 • zdobywanie achievementów;
 • rywalizacja;
 • monitorowanie postępów.

Integracja grywalizacji w kursach jest możliwa dzięki rozwiązaniom oferowanym przez Ideo e-learning. Jak wykazują badania, takie podejście może zwiększyć motywację pracowników i wpłynąć na zmniejszenie ich ewentualnego znużenia szkoleniem.


Wybór odpowiedniego systemu LMS jako sposób na poprawę efektywności szkoleń e-learningowych

Wdrożenie rozwiązań podnoszących efektywność szkoleń e-learningowych możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiedniego systemu LMS. Wszystkie omawiane powyżej aspekty można zrealizować za pomocą naszej platformy Ideo e-learning.

Poza szerokimi możliwościami dostosowania szkoleń do specyfiki danej branży oraz potrzeb jej pracowników oferuje ona również intuicyjny interfejs, który pozwala każdemu pracownikowi natychmiast wykorzystać pełen potencjał tego narzędzia.

Tworząc e-szkolenia, musimy uwzględnić wiele czynników wpływających na skuteczność nauczania. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy nasze działania przyniosą oczekiwane rezultaty, możemy skorzystać z pomocy specjalistów.

Przygotowanie interesujących materiałów może być powierzone specjalistom z Ideo. Zlecenie im tego zadania umożliwi nie tylko zaoszczędzenie czasu, ale również da pewność, co do atrakcyjności treści i wartości merytorycznej.

raport_ecommerce_


 


Może zainteresują Cię także

Dlaczego Flutter działa natywnie?

11 czerwca 2024
Dowiedz się, na czym polega natywne działanie Fluttera, i co zyskasz, stawiając na to rozwiązanie w swoim biznesie.

Moduły platformy e-learningowej a motywacja uczestników szkoleń online

6 czerwca 2024
Zaangażowanie pracowników to kluczowy czynnik, umożliwiający efektywne przyswajanie wiedzy poprzez kursy e-learningowe. Jak jednak je podtrzymać? Pomocne w tym będą specjalne moduły platformy, które wspierają motywację użytkowników.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×

Klienci o nas