ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"

Projekt: Rozszerzenie sprzedaży eksportowej szansą na rozwój firmy Ideo Sp. z o.o.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”,
zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-18-012/13-00 z dnia 05.02.2014r.
nazwa beneficjenta: Ideo Sp. z o.o.

Okres realizacji: 17.02.2014r. do 31.12.2015r.