Pobierz bezpłatny raportNarzędzia i wtyczki wspierające rozwój sklepów internetowych.

Tworzenie stron internetowych

"Odpowiednio zaprojektowana strona internetowa pozwala na zaistnienie firmy w sieci oraz ułatwia prowadzenie działań marketingowych."
Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Dyrektor Handlowy
Darmowa konsultacja

Tworzenie stron WWW to proces, który każdorazowo wymaga indywidualnego podejścia. Projektując zarówno portale jak i serwisy internetowe korzystamy ze sprawdzonych platform zarządzania treścią, które umożliwiają Klientom ich późniejszą samodzielną aktualizację. Najczęściej wykorzystujemy Edito CMS, Episerver, czy platformy Open Source takie jak WordPress, Typo3, Magento czy Joomla.

Naszym celem jest stworzenie funkcjonalnych, nowoczesnych stron WWW, które w 100% odzwierciedlają potrzeby klienta. By taki właśnie był efekt naszej współpracy - proces tworzenia strony warto podzielić na etapy, z których każdy jest równie ważny i wymaga indywidualnego podejścia. Zaniedbania na którymkolwiek z nich mogą być przyczyną niespełnienia pokładanych w projekcie oczekiwań.

Analiza potrzeb

By stworzyć stronę internetową, która spełni oczekiwania i przyczyni się do wzmocnienia biznesu Klienta, konieczne jest dokładne poznanie jego potrzeb. Ważnym elementem tego etapu jest także określenie grupy docelowej, do której kierowany będzie serwis. Od spełnienia oczekiwań tej grupy zależy bowiem końcowa efektywność biznesowa projektu.

Równie starannie analizujemy rynek, branżę, w której funkcjonuje Klient, ale i działania konkurencji. Takie podejście pozwala na wyeliminowanie wielu błędów jeszcze na etapie projektowania.

Projektowanie

Na podstawie wniosków z analizy i przeprowadzonych ustaleń opracowujemy projekt funkcjonalny oraz graficzny. Pierwszy z nich pozwala na zapoznanie się ze strukturą strony oraz dokładnym opisem funkcjonalności, które pojawią się we wdrażanym serwisie/portalu. Projekt graficzny szczegółowo przedstawia wygląd strony, jej kolorystykę oraz elementy, które wpływają na jej końcowy odbiór.

Programowanie i wdrożenie

Po zaakceptowaniu projektów i naniesieniu ewentualnych poprawek, zespół przystępuje do prac programistycznych i developerskich. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i wykorzystując najnowsze dostępne technologie tworzą oni funkcjonalne strony, które spełniają wymagania rynku i klienta.

  • PHP
  • Microsoft .NET
  • Microsoft SQL Server
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Sass
  • Angular JS
  • ECMAScript 6 JS

Testowanie

Proces uruchomienia i udostępnienia strony klientowi poprzedzony jest szeregiem testów, które sprawdzają zgodność ze standardami i poprawność jej funkcjonowania. Etap ten pozwala na wyeliminowanie wszelkich błędów i naniesienie poprawek, które zapewnią bezproblemowe działanie strony.

Promocja i rozbudowa

Często nasza praca nie kończy się na uruchomieniu strony lub portalu. Klientom oferujemy również działania promocyjne, które pomogą w dotarciu do szerszego grona odbiorców.

Klienci, którzy decydują się na dalszą rozbudowę strony również mogą skorzystać z naszej pomocy, która umożliwia wprowadzenie nowych funkcjonalności bez zakłóceń w działaniu serwisu.

Zapytaj o ofertę