Pobierz bezpłatny poradnikJak efektywnie wdrożyć system klasy PIM
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Poznaj zalety opracowania wersji MVP

Webinar: Poznanie potrzeb użytkowników

Camilo przedstawia możliwości szybkiego wdrożenia produktu, poprzez opracowanie wersji MVP (minimum Valuable Product. Poznaj ofertę Ideo.

Czas trwania: 07:31

Zobacz film

Poznaj historię sukcesu produktów naszych klientów

Proces wykonania MVP

1 Warsztaty produktowe

Określamy cele, które planujemy osiągnąć

 • Lista wymagań funkcjonalnych
 • Wyznaczenie celu
 • Określenie miar sukcesu
2 Modelowanie produktów

Określamy cech produktu poprzez wyznaczenie elementów must-have

 • Opracowanie projektu UI/UX
 • Diagram przepływu danych
 • Określenie modelu danych
 • Lista oczekiwanych User Story
3 Wykonanie produktu

MVP pozwala na ocenę, jakie funkcjonalności będą przydatne na dalszym etapie rozwoju projektu

 • Dobór narzędzi no-code / low-code
 • Strategia sposobu użycia narzędzi
 • Opracowanie produktu MVP
 • Raportowanie przebiegu prac
4 Walidacja osiągniętych rezultatów

Ocena efektywności MVP na podstawie rzeczywistych danych

 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych
 • Zebranie danych od użytkowników
 • Określenie potrzeb klientów
 • Określenie ścieżki rozwoju