Piweh

"Platforma Inteligentnego Wspomagania e-Handlu"

Dedykowana sklepom internetowym funkcjonującym w 10 najpopularniejszych branżach. Głównym celem narzędzia jest dostarczanie posiadaczom platform e-commerce rzetelnej wiedzy, która pozwoli na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor działu Marketingu Internetowego
  • +48 17 860 21 86 (wew.: 211)
Napisz do mnie

PIWeH to szczegółowa analiza struktury oraz treści sklepu internetowego. Wszystkie etapy badania przebiegają automatycznie, co sprawia, że ostateczny raport z badania zostanie wygenerowany w ciągu 48 godzin od momentu zlecenia.

Platformy Inteligentnego Wspomagania e-Handlu są znakomitym rozwiązaniem, które łączy w sobie dane statystyczne z wiedzą ekspercką zawartą w odrębnej bazie wiedzy. Zdobyte i zgromadzone dane obrazują odpowiedni model analizy, specyficzny dla danej branży e-sklepu.

PIWeH to idealna platformą analityczna, która dostarcza ważne informacje o Twoim sklepie.

Platforma wskaże Ci m.in. informację o użytkownikach, czy kampaniach marketingowych. Wiedza dostarczona w wyniku badań ułatwi podjęcie decyzji o realizacji różnych strategii, które wpłyną na zwiększenie efektywności e-sklepu.

Jak to działa?

więcej informacji na www.piweh.pl


Projekt: Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr POIG.01.04.00-18-011/12  z dnia 17.12.2012r., nazwa beneficjenta: Ideo Sp. z o.o., Okres realizacji prac badawczo-rozwojowych: 01.01.2013r. do 31.12.2014r.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas