Piweh

"Platforma Inteligentnego Wspomagania e-Handlu"

Dedykowana sklepom internetowym funkcjonującym w 10 najpopularniejszych branżach. Głównym celem narzędzia jest dostarczanie posiadaczom platform e-commerce rzetelnej wiedzy, która pozwoli na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor działu Marketingu Internetowego
Napisz do mnie

PIWeH to szczegółowa analiza struktury oraz treści sklepu internetowego. Wszystkie etapy badania przebiegają automatycznie, co sprawia, że ostateczny raport z badania zostanie wygenerowany w ciągu 48 godzin od momentu zlecenia.

Platformy Inteligentnego Wspomagania e-Handlu są znakomitym rozwiązaniem, które łączy w sobie dane statystyczne z wiedzą ekspercką zawartą w odrębnej bazie wiedzy. Zdobyte i zgromadzone dane obrazują odpowiedni model analizy, specyficzny dla danej branży e-sklepu.

PIWeH to idealna platformą analityczna, która dostarcza ważne informacje o Twoim sklepie.

Platforma wskaże Ci m.in. informację o użytkownikach, czy kampaniach marketingowych. Wiedza dostarczona w wyniku badań ułatwi podjęcie decyzji o realizacji różnych strategii, które wpłyną na zwiększenie efektywności e-sklepu.

Jak to działa?

więcej informacji na www.piweh.pl


Projekt: Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr POIG.01.04.00-18-011/12  z dnia 17.12.2012r., nazwa beneficjenta: Ideo Sp. z o.o., Okres realizacji prac badawczo-rozwojowych: 01.01.2013r. do 31.12.2014r.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas