LOGITO w Nowym Sączu

Wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów i informacji LOGITO dla 220 użytkowników w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Początkiem maja zakończyliśmy wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i informacji LOGITO w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Z systemu korzysta 220 użytkowników.

Moduły pism przychodzących, wewnętrznych i wychodzących, umożliwiają pełną rejestrację pism oraz ich obieg w Urzędzie.

Wdrożenie przebiegało według kolejnych etapów:

  • analiza przedwdrożeniowa,
  • prace wdrożeniowe,
  • testowanie i kontrola,
  • szkolenia, konsultacje.

Początkowo przeprowadziliśmy szkolenia grupowe, a następnie indywidualne dla każdego pracownika, który obecnie korzysta z systemu. Od momentu wdrożenia wszyscy pracownicy pracują w LOGITO, co docelowo przyczyni się do wzrostu efektywności oraz szybkości załatwianych przez Starostwo spraw. W pierwszym miesiącu po wdrożeniu, przez system przepłynęło ponad 5 000 pism.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas