Seminarium PR Regionów

Zostaliśmy partnerem Seminarium PR Reginów, którego program składa się z dwóch części: seminariów i ogólnopolskiego konkursu dla studentów. Pomysłodawcą jest Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Ideą jest cykl dziesięciu seminariów...

Zostaliśmy partnerem Seminarium PR Reginów, którego program składa się z dwóch części: seminariów i ogólnopolskiego konkursu dla studentów. Pomysłodawcą jest Polskie Stowarzyszenie Public Relations.

Ideą jest cykl dziesięciu seminariów w Polsce, w których uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele mediów samorządowych, biznesu, świata nauki i organizacji samorządowych. Mają one na celu poznanie i zweryfikowanie aktualnej wiedzy na temat promocji jednostek samorządowych oraz pomoc w dbaniu o ich wizerunek.

Wnioski ze spotkań zostaną spisane i wydane w formie pierwszego w Polsce raportu o PR-rze w regionach. Planowana data wydania: 2009 rok.

Drugą częścią programu PR Regionów jest Ogólnopolski Konkurs dla Studentów na najlepszą strategię promocyjną wybranej jednostki samorządowej. Najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły zostaną nagrodzone w formie stażu w agencjach PR-owych. Dodatkowo zwycięska praca będzie opublikowana w przygotowywanym przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations raporcie o stanie komunikacji z otoczeniem w polskich regionach. Zamieszczona zostanie także na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas