VI Europejskie Forum Gospodarcze i Forum Polskich Klastrów IT

W ramach VI Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi odbyło się Forum Polskich Klastrów IT oraz panel dyskusyjny Inżynieria innowacji. Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej reprezentował Marcin Wojtoń, Dyrektor Obsługi Klienta w Ideo.

W ramach VI Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi odbyło się Forum Polskich Klastrów IT oraz panel dyskusyjny Inżynieria innowacji, podczas których poruszany był temat wchodzenia polskich firm IT na rynki zagraniczne. Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej reprezentował Marcin Wojtoń, Dyrektor Obsługi Klienta w Ideo.

Europejskie Forum Gospodarcze jest cykliczną inicjatywą, organizowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. W ramach VI Europejskiego Forum Gospodarczego odbyło się także Forum Polskich Klastrów IT oraz panel dyskusyjny "Inżynieria innowacji". Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia były nowoczesne usługi biznesowe i ich wpływ na atrakcyjność inwestycyjną polskich regionów.

W trakcie panelu dyskusyjnego „Inżynieria innowacji”, przedstawiciele klastrów debatowali na temat doświadczeń polskich przedsiębiorstw IT na rynkach zagranicznych. Na podstawie własnych praktyk dzielili się przemyśleniami dotyczącymi działalności ich firm członkowskich za granicą. Nasz reprezentant, Marcin Wojtoń brał udział w dyskusji na temat sposobów dotarcia do zagranicznych klientów.

Uczestnicy rozmawiali również o tym jak wygląda rozwój pracowników w ITO, jakie kompetencje są potrzebne do pracy w branży, gdzie można je znaleźć oraz o korzyściach jakie miastom może przynieść lokowanie w ich granicach centrów ITO. Organizatorem Forum Klastrów Polskich oraz panelu Inżynieria Innowacji był ICT Polska Centrala Klaster.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas