Weryfikacja i optymalizacja

„Testy z użytkownikami weryfikują słuszność tez”

Są one nieocenionymi wskazówkami w procesie projektowania. Weryfikowanie przygotowanych rozwiązań podczas testów z użytkownikami potwierdza, czy projekty zostały poprawnie zrealizowane. Umożliwia to dalszą optymalizację jeszcze przed wdrożeniem danego rozwiązania.

Mateusz Bober
Mateusz Bober
Marketing Internetowy, Badania i analizy
Napisz do mnie

Zaprojektowane rozwiązania wymagają weryfikacji z użytkownikami. Bez tego, nie można mieć pewności czy rzeczywiście spełnią swoje zadanie.

Testy przeprowadzamy na etapie projektu funkcjonalnego. Mogą dotyczyć pojedynczych podstron lub dopiero na gotowej makiecie. W ten sposób możliwe jest wczesne zdiagnozowanie problemów, a wdrożenie ewentualnych poprawek na tym etapie jest relatywnie mało kłopotliwe.

Optymalizacja

Optymalizacja nie jest procesem, który można uznać za skończony. Po wdrożeniu rozwiązań wynikających z analizy w dalszym ciągu obserwujemy zachowania użytkowników. Pozwala to wychwycić zachodzące zmiany i podjąć się sugestii kolejnych ulepszeń.

Zarówno trendy, jak i preferencje konsumentów ulegają ciągłej ewolucji na przestrzeni czasu. Regularny monitoring pozwala adaptować stronę zapewniając jej wysoką skuteczność w przyciąganiu i zwiększaniu zaangażowania odbiorców. 

Metody badawcze

Weryfikację makiet i projektów funkcjonalnych można przeprowadzić na wiele sposobów. Najbardziej popularnymi są:

Heat mapy - wskazują na ruch kursora i najczęściej klikalne obszary serwisu. Odtwarzany jest w ten sposób rzeczywisty model zachowania odbiorcy, pozwalający na optymalizację strony.

Eye Tracking - specjalnie przygotowane urządzenie (eye tracker) śledzi ruch gałek ocznych użytkownika. W ten sposób dowiadujemy się, które elementy przyciągają uwagę internauty. Poznajemy także intencje użytkownika, które nie przełożyły się na jego zachowanie.

Testy A/B – w sytuacjach, w których możliwe są do wykorzystania alternatywne, równoważne rozwiązania przeprowadzamy tzw. testy A/B. Wyniki badań grup respondentów pokazują, które z nich sprawdza się lepiej i jest skuteczniejsze.

Lokalne badania na użytkownikach – badania z użytkownikami są uznawane za najskuteczniejsze i dostarczające największej ilości danych. Możliwość bezpośredniej obserwacji respondenta daje obraz całości zachowań, niemożliwych do wyłapania za pomocą narzędzi analitycznych. Testy przyjmują charakter swobodnego kontaktu użytkownika z całą stroną lub wykonywanie przez niego określonych zadań (np. złożenie zamówienia na określony produkt).

Zdalne badanie użytkownika – czasami problemem w przeprowadzeniu badań jest możliwość zgromadzenia odpowiedniej ilości respondentów w jednym miejscu. Alternatywą są wtedy testy zdalne, spośród których wyróżniamy:

  • Moderowane - ekspert odpowiada za kontakt z użytkownikiem i obserwacje zachowań
  • Niemoderowane - specjalistyczne oprogramowanie pozwala na automatyczne gromadzenie danych
     

Najważniejsze korzyści

  • Weryfikacja skuteczności zastosowanych rozwiązań
  • Wiedza o realnym korzystaniu ze strony przez użytkowników
  • Możliwość wprowadzenia zmian przed oddaniem strony do finalnej realizacji
  • Stworzenie efektywnej strony dopasowanej do oczekiwań odbiorców
  • Bieżąca analiza nowej strony umożliwiająca wczesną reakcję na zachodzące zmiany
Zapytaj o ofertę
 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas