Pobierz bezpłatny poradnikJak efektywnie wdrożyć system klasy PIM

Projekt: Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”,
zgodnie z umową o dofinansowanie Nr POIG.01.04.00-18-011/12  z dnia 17.12.2012r.
nazwa beneficjenta: Ideo Sp. z o.o.

Okres realizacji prac badawczo-rozwojowych: 01.01.2013r. do 31.12.2014r.