Zapytanie i wzor oferty - usługi Badania Rynku

3 czerwca 2013
Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie i wzor oferty - Optymalizacja organizacji danych

4 marca 2013
Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie i wzor oferty - Biblioteki i aplikacje 2

4 marca 2013
Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie i wzor oferty - bazy danych vII

4 lutego 2013
Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie i wzor oferty - biblioteki pozyskiwanie informacji

4 lutego 2013
Zaproszenie do składania ofert

POIG Działanie 1.4

1 stycznia 2013
Projekt: Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów.