B2B i 8.2 - ostatnia szansa na dotację

Do 31 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia systemu B2B.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła ostatni (w perspektywie finansowej 2007-2013) nabór wniosków w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.2 ma na celu wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Ideą przewodnią Działania 8.2 jest wdrażanie w firmach najnowocześniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), umożliwiających podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi technologicznie firmami lub skuteczniejsze konkurowanie z przedsiębiorstwami opierającymi swój biznes na tego rodzaju technologiach, zarówno na terenie Polski jak i za granicą. Działanie 8.2 pozwala na uzyskanie dotacji do 70% wartości realizowanego projektu o wartości maksymalnej do 50 mln Euro.

Dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.

Pomagamy naszym klientom w przygotowywaniu od strony merytorycznej i technicznej wniosku o dofinansowanie, a także we wdrożeniu i rozliczeniu projektu. Jeśli chcesz przesłać zapytanie ofertowe, zapytać o możliwość współpracy z nami napisz na adres: zapytanie // ideo.pl

Dotychczas zrealizowaliśmy wiele dedykowanych aplikacji internetowych, tworzonych w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi – być może to podsunie Państwu pomysł na własną platformę, która usprawni funkcjonowanie Państwa firmy.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas