Seminarium „Informatyka Korporacyjna Optymalne Narzędzia Marketingu Profesjonalnych Usług Prawnych”.

W dniu 15 grudnia 2009 roku w Centrum Promocji Informatyki w Warszawie, odbyło się XIV seminarium z cyklu Informatyka Korporacyjna Optymalne Narzędzia Marketingu Profesjonalnych Usług Prawnych.

W dniu 15 grudnia 2009 roku w Centrum Promocji Informatyki w Warszawie, odbyło się XIV seminarium z cyklu Informatyka Korporacyjna Optymalne Narzędzia Marketingu Profesjonalnych Usług Prawnych.

Celem spotkania było zaprezentowanie zagadnień związanych z problematyką marketingu wykorzystywanego w kancelariach prawnych.

Na seminarium poruszono takie zagadnienia jak: problemy marketingu w usługach prawnych, budowanie zespołu prawników zorientowanych marketingowo, tworzenie portali procesowych, prawne uwarunkowania marketingu w kancelariach oraz zastosowanie narzędzi efektywnej komunikacji z klientem.

Ideo reprezentował Adrian Kaczor, Manager ds. Kluczowych Klientów, który wygłosił prelekcję na temat „Kancelaria skierowana na klienta. Portal procesowy jako narzędzie komunikacji z obecnym i potencjalnym klientem”, na przykładzie case study kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas