Systemy i aplikacje dedykowane

"Gdy potrzebujesz czegoś więcej..."

Systemy i aplikacje dedykowane tworzone są w oparciu o szczegółową analizę celów i potrzeb danego Klienta. Muszą uwzględniać aktualnie posiadane przez niego systemy i narzędzia informatyczne. Niejednokrotnie bowiem, dla pełnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa, występuje konieczność integracji z platformami zewnętrznymi. 

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Dyrektor IT
Napisz do mnie

Odpowiednie połączenie wszystkich, nawet najdrobniejszych elementów pozwala odkryć ich prawdziwą wartość podnosząc efektywność pracy danej organizacji.

Konieczność tworzenia aplikacji dedykowanych wynika często z potrzeby posiadania przez klienta systemu zintegrowanego, który będzie w stanie wymieniać dane z innymi, już używanymi w organizacji aplikacjami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy projektowanie i tworzenie systemów wspomagających komunikację w biznesie oraz aplikacji ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Rozwiązania "szyte na miarę"

Proces wdrażania aplikacji dedykowanych można podzielić na trzy główne etapy:

  • Analiza potrzeb - kluczowy etap przy tego typu realizacjach. Należyte rozpoznanie potrzeb, zebranie wszelkich funkcjonalności - wszystko to decyduje o jakości i sukcesie całego projektu. Z tego względu, najczęściej wysyłamy do klienta zespół składający się ze specjalistów, aby jak najlepiej poznać potrzeby klienta odnośnie systemu.
     
  • Projekt funkcjonalny systemu - zebrane informacje są następnie analizowane przez zespół wdrożeniowy i przenoszone na dokument zwany projektem funkcjonalnym. Dokument powstaje na bazie zebranych podczas analizy informacji, jednak przez cały czas w porozumieniu z klientem. Tak powstają funkcjonalności i ich szczegółowy opis, po akceptacji którego rozpoczyna się właściwa realizacja aplikacji.
     
  • Wdrożenie, testy, uruchomienie - projekt funkcjonalny jest wiążącym obydwie strony dokumentem zawierającym wszelkie funkcjonalności przewidziane w finalnym systemie. To właśnie na bazie tej specyfikacji powstaje projekt w wersji końcowej. Po zakończeniu głównej części wdrożeniowej następują testy systemu, w których udział bierze i klient, i wykonawca. W momencie akceptacji przez klienta następuje jej uruchomienie i udostępnienie użytkownikom końcowym.

Business Intelligence

W zakresie naszych możliwości jest automatyczne zbieranie informacji z systemów informatycznych i zewnętrznych. Tego typu repozytoria Big Data (hurtownie danych) umożliwiają np. budowanie modeli czy przeprowadzanie analizy predykcyjnej. Możliwa w ten sposób jest optymalizacja procesów biznesowych, przynosząca wymierne korzyści finansowe. Prognozujemy poziom sprzedaży i jej zależność w stosunku do różnych czynników, rotację towarów na magazynie, jak również klasyfikujemy kontrahentów w systemach typu CRM.

Trzon projektowanych przez nas aplikacji dedykowanych stanowi skalowalny oraz zaawansowany technologicznie Framework. Aplikacje dedykowane Ideo bez problemu będą współpracować z już istniejącym systemem w firmie Klienta, przez co będą one mogły korzystać z danych udostępnianych przez inne używane aplikacje.

Krzysztof Kawalec, Dyrektor IT
Platforma LOGITO - zobacz rozwiązania dla:

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas