Systemy i aplikacje dedykowane

"Gdy potrzebujesz czegoś więcej..."

Systemy i aplikacje dedykowane tworzone są w oparciu o szczegółową analizę celów i potrzeb danego Klienta. Muszą uwzględniać aktualnie posiadane przez niego systemy i narzędzia informatyczne. Niejednokrotnie bowiem, dla pełnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa, występuje konieczność integracji z platformami zewnętrznymi. 

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Dyrektor IT
  • +48 17 860 21 86 (wew.: 125)
Napisz do mnie

Odpowiednie połączenie wszystkich, nawet najdrobniejszych elementów pozwala odkryć ich prawdziwą wartość podnosząc efektywność pracy danej organizacji.

Konieczność tworzenia aplikacji dedykowanych wynika często z potrzeby posiadania przez klienta systemu zintegrowanego, który będzie w stanie wymieniać dane z innymi, już używanymi w organizacji aplikacjami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy projektowanie i tworzenie systemów wspomagających komunikację w biznesie oraz aplikacji ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Rozwiązania "szyte na miarę"

Proces wdrażania aplikacji dedykowanych można podzielić na trzy główne etapy:

  • Analiza potrzeb - kluczowy etap przy tego typu realizacjach. Należyte rozpoznanie potrzeb, zebranie wszelkich funkcjonalności - wszystko to decyduje o jakości i sukcesie całego projektu. Z tego względu, najczęściej wysyłamy do klienta zespół składający się ze specjalistów, aby jak najlepiej poznać potrzeby klienta odnośnie systemu.
     
  • Projekt funkcjonalny systemu - zebrane informacje są następnie analizowane przez zespół wdrożeniowy i przenoszone na dokument zwany projektem funkcjonalnym. Dokument powstaje na bazie zebranych podczas analizy informacji, jednak przez cały czas w porozumieniu z klientem. Tak powstają funkcjonalności i ich szczegółowy opis, po akceptacji którego rozpoczyna się właściwa realizacja aplikacji.
     
  • Wdrożenie, testy, uruchomienie - projekt funkcjonalny jest wiążącym obydwie strony dokumentem zawierającym wszelkie funkcjonalności przewidziane w finalnym systemie. To właśnie na bazie tej specyfikacji powstaje projekt w wersji końcowej. Po zakończeniu głównej części wdrożeniowej następują testy systemu, w których udział bierze i klient, i wykonawca. W momencie akceptacji przez klienta następuje jej uruchomienie i udostępnienie użytkownikom końcowym.

Business Intelligence

W zakresie naszych możliwości jest automatyczne zbieranie informacji z systemów informatycznych i zewnętrznych. Tego typu repozytoria Big Data (hurtownie danych) umożliwiają np. budowanie modeli czy przeprowadzanie analizy predykcyjnej. Możliwa w ten sposób jest optymalizacja procesów biznesowych, przynosząca wymierne korzyści finansowe. Prognozujemy poziom sprzedaży i jej zależność w stosunku do różnych czynników, rotację towarów na magazynie, jak również klasyfikujemy kontrahentów w systemach typu CRM.

Trzon projektowanych przez nas aplikacji dedykowanych stanowi skalowalny oraz zaawansowany technologicznie Framework. Aplikacje dedykowane Ideo bez problemu będą współpracować z już istniejącym systemem w firmie Klienta, przez co będą one mogły korzystać z danych udostępnianych przez inne używane aplikacje.

Krzysztof Kawalec, Dyrektor IT
Platforma LOGITO - zobacz rozwiązania dla:

Co możemy dla Ciebie zrobić?

×

Klienci o nas