Pobierz bezpłatny raportNarzędzia i wtyczki wspierające rozwój sklepów internetowych.

Plan wdrożenia platformy B2B

Efektywny plan wdrożenia platformy B2B to nie tylko mapa drogowa, która prowadzi przez wszystkie techniczne aspekty projektu. To przemyślana strategia, która uwzględnia specyficzne cele biznesowe danej firmy, jej kulturę organizacyjną i gotowość do zmian.

....sprawdź jak możemy Ci pomóc:   Bezpłatna konsultacja  

 

Mariusz Lęcznar
Mariusz Lęcznar
Kierownik Działu Aplikacji Biznesowych
Darmowa konsultacja

Wdrożenie nowoczesnej platformy technologicznej to nie tylko krok naprzód w zakresie innowacji, ale przede wszystkim solidna podstawa dla przyszłego wzrostu i konkurencyjności biznesu. W dynamicznym otoczeniu, gdzie technologia ewoluuje z dnia na dzień, kluczowe staje się nie tylko to, co implementujemy, ale jak to robimy.

Dlatego nasze podejście do wdrożenia platformy skupia się na stworzeniu spersonalizowanego planu, który jest tak unikalny, jak Twoja firma. Dobrze zaplanowane i zarządzane wdrożenie decyduje o szybkości osiągania korzyści z inwestycji oraz minimalizuje ryzyko zakłóceń w codziennej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksowym podejściem do wdrożeń, które łączy w sobie najlepsze praktyki branżowe, głęboką wiedzę technologiczną i niezachwianą uwagę na Twoje indywidualne potrzeby. Razem możemy stworzyć przyszłość, która odpowiada na dzisiejsze wyzwania i wyprzedza jutrzejsze oczekiwania.

Analiza wstępna

Każda organizacja jest unikatowa, a zrozumienie jej indywidualnych potrzeb biznesowych jest fundamentem skutecznego wdrożenia. Pierwsze kroki naszych ekspertów przed wdrożeniem platformy B2B skupiają się na głębokiej analizie Twoich celów strategicznych, procesów operacyjnych oraz wyzwań rynkowych.

Prowadzimy szczegółowe wywiady z kluczowymi interesariuszami, analizujemy dokumentację i przeprowadzamy warsztaty, aby zapewnić, że nasze rozwiązanie będzie precyzyjnie dostosowane do specyfiki danej działalności. Naszym celem jest nie tylko zrozumienie, gdzie Twoja firma jest dzisiaj, ale również dokąd chce zmierzać w przyszłości.

Ocena infrastruktury i gotowości technologicznej

Współczesne wdrożenia wymagają solidnej infrastruktury technologicznej. Przeprowadzamy kompleksową ocenę obecnych systemów IT, oprogramowania i sprzętu, aby zidentyfikować wszelkie ograniczenia i możliwości. Nasz audyt technologiczny obejmuje analizę bezpieczeństwa, wydajności oraz skalowalności istniejących rozwiązań. To krytyczny etap, który pozwala nam na zaplanowanie wdrożenia w sposób, który jest zgodny z aktualnymi możliwościami technologicznymi, a jednocześnie otwiera drogę do przyszłych innowacji.


Dlaczego analiza przedwdrożeniowa jest niezbednym elementem każdego projektu? Przeczytaj nasz artykuł

Ustalenie celów i KPI wdrożenia platformy B2B

Definiowanie celów i kluczowych wskaźników efektywności (KPI) jest niezbędne dla mierzenia sukcesu wdrożenia. W tym procesie kluczowe jest nie tylko uwzględnienie potrzeb samej organizacji, ale również zrozumienie i spełnienie oczekiwań klienta końcowego.

Naszym celem jest zaprojektowanie i wdrożenie platformy, która służy nie tylko jednej grupie interesariuszy, takiej jak handlowcy, ale która odpowiada na szeroki zakres potrzeb wszystkich użytkowników. Wspólnie ustalamy realistyczne, ale ambitne cele, które są w pełni zintegrowane z Twoją strategią biznesową.

Te KPI mogą obejmować poprawę wydajności, redukcję kosztów, zwiększenie satysfakcji klientów, czy też przyspieszenie czasu wprowadzania produktów na rynek. Przez cały proces wdrożenia platformy B2B, te wskaźniki będą służyć jako kompas, kierując nasze działania i pomagając w ocenie postępów oraz efektywności wdrożonego rozwiązania.

Analiza zwrotów z inwestycji (ROI)

Analiza zwrotu z inwestycji (ROI) jest fundamentalnym aspektem oceny efektywności każdego projektu B2B. W naszym podejściu, szczególną uwagę skupiamy na identyfikacji i śledzeniu KPI, które bezpośrednio odzwierciedlają wpływ platformy na finansowe wyniki Twojej firmy. Do tych wskaźników zaliczamy między innymi wzrost przychodów, zmniejszenie kosztów operacyjnych, a także efektywność procesów biznesowych.

Nasz cel to nie tylko dostarczenie technologicznie zaawansowanego rozwiązania, ale przede wszystkim zapewnienie, że inwestycja ta przynosi wymierne korzyści finansowe. Regularna analiza ROI pozwala na bieżąco oceniać, jak platforma przyczynia się do wzrostu rentowności i osiągania długoterminowych celów biznesowych, co jest kluczowe dla trwałego sukcesu i rozwoju Twojej organizacji.

Planowanie i metodologia

Rozpoczynając proces planowania, kluczowe znaczenie ma wybór metodologii wdrożenia, która najlepiej odpowiada specyfice Twojej organizacji i branży. Czy to będzie zwinna metodyka Agile, pozwalająca na elastyczność i iteracyjne dostarczanie wartości, czy bardziej strukturalne podejście Waterfall, idealne dla projektów o wyraźnie zdefiniowanych etapach - wspólnie zdecydujemy, jaka strategia będzie najbardziej efektywna.

Nasze doświadczenie w różnorodnych metodologiach pozwala nam dostosować proces wdrożenia tak, aby harmonijnie współgrał z dynamiką Twojej firmy i rytmem zmian w branży.

Tworzenie harmonogramu projektu

Zarządzanie czasem to jeden z najważniejszych aspektów sukcesu projektu. Tworzymy szczegółowy harmonogram, który uwzględnia wszystkie kluczowe etapy wdrożenia, od analizy pojęciowej po przejście na żywo i okres wsparcia.

Harmonogram ten jest nie tylko planem prac, ale również narzędziem komunikacyjnym, które zapewnia wszystkim zainteresowanym stronom jasność co do oczekiwanych kamieni milowych i terminów. Regularne aktualizacje postępu pozwalają na utrzymanie przejrzystości i zapewniają, że wszyscy uczestnicy projektu są na bieżąco z jego statusem.

Przydział zasobów i określenie odpowiedzialności

Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych jest niezbędne dla powodzenia projektu. Dokładnie określamy, jakie zasoby są potrzebne w każdej fazie wdrożenia, zapewniając, że odpowiednie talenty i narzędzia są dostępne, aby sprostać wyzwaniom, które przed nami stoją.

Przydział odpowiedzialności jest równie istotny - każdy członek zespołu, od analityków biznesowych po inżynierów systemowych, wie, jakie są jego zadania i oczekiwania. Ustanawiamy jasne linie odpowiedzialności i komunikacji, co zapewnia płynność realizacji projektu i umożliwia szybkie rozwiązywanie wszelkich wyzwań.

Projektowanie i dostosowanie platformy B2B

Projektowanie platformy B2B wymaga szczególnego podejścia, uwzględniającego unikalne wyzwania i potrzeby biznesowe. W tym duchu, nasze działania koncentrują się na kilku kluczowych obszarach:

Doświadczenie użytkownika: W B2B, procesy zakupowe są często skomplikowane i wielowarstwowe. Dlatego kluczowe jest, aby platforma była nie tylko intuicyjna, ale również efektywnie usprawniała te procesy. Należy zapewnić, że użytkownicy mogą łatwo nawigować, wyszukiwać produkty i usługi, oraz zarządzać swoimi zamówieniami, co znacząco wpływa na ogólną satysfakcję klienta.

Zarządzanie asortymentem i cenami: Firmy B2B charakteryzują się złożonym asortymentem produktów i usług, co wymaga skutecznego systemu zarządzania. Platforma powinna umożliwiać elastyczne zarządzanie cenami, promocjami oraz dostępnością produktów, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku.

Modele płatności i kredytowanie: Różnorodność modeli płatności w B2B jest wyzwaniem, które wymaga elastycznego podejścia. Platforma powinna obsługiwać różne formy płatności, w tym kredytowanie klientów, co jest często kluczowe w relacjach biznesowych.

Zarządzanie zamówieniami: Złożoność zarządzania zamówieniami w B2B wymaga zaawansowanych narzędzi do monitorowania i zarządzania całym procesem - od złożenia zamówienia, przez realizację, aż po dostawę i obsługę posprzedażową.

Oprócz tych specyficznych aspektów, niezwykle ważne jest również staranne zaplanowanie samego procesu wdrożenia. Należy uwzględnić takie elementy jak integracja z istniejącymi systemami, szkolenia dla użytkowników, testowanie i optymalizacja platformy.

Kluczowe jest, aby wdrożenie było przeprowadzone etapami, z możliwością elastycznego dostosowywania funkcjonalności platformy do zmieniających się potrzeb biznesowych i oczekiwań klientów. Tylko w ten sposób można zapewnić, że platforma B2B będzie skutecznie wspierać rozwój firmy i jej długoterminowe cele biznesowe.


O czym warto pamiętać przy integracji z ERP? Przeczytaj nasz artykuł
 

Developing

W procesie rozwijania naszych platform B2B kładziemy nacisk na innowacyjność, elastyczność i skalowalność, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynku i klientów. Bezpieczeństwo danych i niezawodność systemu są dla nas priorytetem, dlatego stosujemy najnowsze standardy zabezpieczeń.

Jednocześnie, ciągle ulepszamy interfejs użytkownika, aby zapewnić intuicyjną i efektywną obsługę. Zaangażowanie w ciągły rozwój gwarantuje, że nasze platformy B2B nie tylko odpowiadają bieżącym potrzebom, ale są również przygotowane na przyszłe wyzwania, co przekłada się na długoterminowy sukces naszych klientów.

Przeprowadzenie testów akceptacyjnych

Testy akceptacyjne są kluczowym elementem naszego procesu, zapewniającym, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. W tej fazie:

 • Przeprowadzamy szczegółowe testy, aby upewnić się, że każdy aspekt platformy działa poprawnie.
 • Testujemy system w realnych warunkach biznesowych, aby zapewnić jego niezawodność i efektywność.
 • Współpracujemy z użytkownikami końcowymi, aby zebrać ich opinie i dokonać ewentualnych dostosowań przed oficjalnym uruchomieniem.

Dodatkowo, inwestycja w testy automatyczne jest niezbędna dla ciągłego rozwoju i utrzymania jakości platform B2B. Testy automatyczne pozwalają na:

 • Szybkie i efektywne wykrywanie błędów, co jest istotnie w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
 • Zapewnienie ciągłości działania platformy poprzez regularne sprawdzanie kluczowych funkcjonalności i procesów.
 • Zmniejszenie czasu i kosztów związanych z testowaniem manualnym, co przekłada się na szybsze wprowadzanie nowych funkcji i usprawnień.
 • Podniesienie ogólnej jakości oprogramowania, co bezpośrednio wpływa na satysfakcję użytkowników i efektywność biznesową.

Inwestując w testy automatyczne, zapewniamy, że nasza platforma B2B nie tylko spełnia obecne standardy, ale jest również gotowa na przyszłe wyzwania i rozwój.


Dowiedz się więcej na temat metod testowania

Implementacja rozwiązania

Po opracowaniu niestandardowych funkcji, przechodzimy do etapu implementacji. W tym segmencie:

 • Wdrażamy platformę w środowisku klienta, zarówno w chmurze, jak i lokalnie.
 • Zapewniamy, że proces implementacji jest płynny, z minimalnym wpływem na bieżącą działalność firmy.
 • Stosujemy najlepsze praktyki, aby zagwarantować bezpieczeństwo i stabilność systemu.

Nasze podejście do implementacji jest holistyczne i skoncentrowane na klientach. Rozumiemy, że każda firma ma swoje unikalne wyzwania i potrzeby, dlatego dostosowujemy rozwiązania do indywidualnych wymagań. Od początku do końca procesu implementacji, nasz zespół będzie współpracował z Tobą, aby zapewnić, że wszystko przebiega gładko, efektywnie i zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Naszym celem jest być nie tylko dostawcą technologii, ale być prawdziwym partnerem w Twojej podróży do cyfrowej transformacji. Rozumiemy, że sukces naszych klientów jest również naszym sukcesem, dlatego jesteśmy zaangażowani w budowanie długotrwałych relacji, które przynoszą wzajemne korzyści.

Nasze wsparcie nie kończy się wraz z uruchomieniem platformy. Zapewniamy:

 • Ciągłe wsparcie techniczne, aby rozwiązywać wszelkie problemy operacyjne.
 • Regularne aktualizacje i ulepszenia systemu, aby był on zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi.
 • Doradztwo strategiczne, aby maksymalizować korzyści płynące z wdrożonego rozwiązania.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak rozwinąć swoją platformę!

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×